PRIVATLIVSPOLITIK

Ved køb i app’en: 

Oplysninger vi indsamler i apps, som du bruger på din smartphone.

For at kunne holde styr på licenser til eventuelle køb bliver din enhed registreret med et unikt, tilfældigt ID. Dette bliver registreret i vores centrale database sammen med tidspunkt og hvilken type enhed du benytter (iPhone, Android etc.), og kan ikke kædes sammen med dig som bruger, uden du oplyser os dette ID. Disse oplysninger bliver kun delt med vores databehandler Time2Time.

Vi indsamler oplysninger om afspilningsstatistik, for at kunne levere nye produkter der har interesse for flest muligt.

Vi indsamler IKKE mobilnumre, mailadresser eller dit navn.

Kreditkortsoplysninter ifm. køb af licenser i en mobil app

Når du betaler bliver du dirigeret gennem en sikker forbindelse til Bambora, som står for al sikkerhed og behandling af kreditkortsoplysninger. Vi har adgang til deres standard-administrationsværktøj for at kunne se betalinger, men kan ikke se de nøjagtige kortinformationer. Time2Time har kun administrativ adgang til at identificere indbetalinger ved de sidste fire cifre af kortnummeret for at kunne udføre eventuelle tilbagebetalinger og rapportering til En Sund Balance.

Hjemmesiden: 

Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores hjemmeside eller app. Dette omfatter oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, såsom f.eks. hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge, og hvor du har klikket på disse sider. Oplysningerne bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for løbende at optimere vores hjemmeside og app.

De oplysninger du afgiver i forbindelse med dit varekøb under ordreafgivelse på hjemmesiden bliver gemt i WordPress’ ordresystem: WooCommerce. Du opgiver selv oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Oplysninger i forbindelse med at du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opgiver din e-post adresse ifm. Et løb, giver du samtykke til, at vi behandler dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi lovgivningsmæssigt er berettigede eller forpligtede til det.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med vores hjemmeside og app. Når du opretter dig som Bruger, giver du samtidig samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Dine personoplysninger i henhold til pkt. 1.1. og 1.2. bliver registreret og gjort tilgængelige for andre udvalgte brugere, med det formål at de skal kunne levere varer til dig.

Når du registrerer dig som Kunde, samt når du bruger vores app efterfølgende, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle og opbevare for at overholde lovkrav, herunder til reklamationsret på 2 år, samt bogføring og regnskab i 5 år.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke.

Hvis du har givet samtykke til e-post, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbreve, tilbud og andre nyheder om vores nuværende og kommende produkter og løb.

Dine oplysninger bruges, når du tilmelder dig til vores e post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyheder og tilbud til dig.  Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke.

I nogle tilfælde bruger vi dine data i anonymiseret form. Dette kan for eksempel være tekniske informationer, som alene anvendes til statistiske formål og til fejlsøgning.

Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside og app, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. pkt. 2 ovenfor.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere benytte vores hjemmeside og App.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Samtykke til vores e-post kan altid trækkes tilbage, ved at du afmelder dig vores nyhedsbrev. Det kan du gøre enten ved at gå ind i indstillinger i app’en eller på hjemmesiden, der så tilkendegiver, at du ikke vil modtage nyhedsbrevet længere. Derudover kan du afmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke i bunden af selve nyhedsbrevet og trykke ‘unsubscribe’. Hvis vi udsender e-post uden disse optioner kan du altid kontakte os via oplysningerne beskrevet øverst i disse vilkår.

Sletning af persondata

Hvis du beder os om at slette de personoplysninger, som vi har behandler om dig, vil vi slette disse uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse.

Hvis du beder os om at slette dine personoplysninger vil vi også lukke din brugerkonto, da du ikke længere vil kunne benytte funktionerne på vores hjemmeside og app. I forbindelse med løb du har deltaget i skal du kontakte os og liste de løb du ønsker at blive fjernet fra.

Hvis du aktivt lukker din brugerkonto og dermed tilbagekalder dit samtykke, slettes dine personoplysninger uden unødig ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse.

Der kan dog gå op til 3 måneder inden alle dine oplysninger er slettet som følge af back-ups mv.

Sikkerhed

En Sund Balance bestræber sig på bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af og tilgængeligheden til dine personlige oplysninger. Vi har derfor implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Overførsel af personoplysninger via appen eller hjemmesiden sker derfor krypteret.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du er til enhver tid berettiget til at bede os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du kontakte

Indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportalitet

Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til begrænset behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af brugerkonto, samt tilmelding til vores Facebook gruppe, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerkonto eller direkte link sendt til din e-post adresse ved tilmelding af et løb.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som bruger af Vigo. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på

Klage

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os